Gabinet
Rzeszów, Słowackiego 26/4

urszula.makara@interia.pl

Oferta

Terapia

poznawczo-behawioralna

Terapia jest modelem zakładającym, że to myśli każdego z nas odpowiadają za to co czujemy i wpływają na nasze zachowanie. Jej skuteczność polega na zmianie behawioralnej w zakresie zachowania oraz na przekształceniu nieprzystosowawczych przekonań i myśli w bardziej funkcjonalne, które w rezultacie poprawiają samopoczucie i korzystnie wpływają na codzienne życie. Terapeuta we współpracy z klientem pomaga mu dowiedzieć się skąd wziął się dany problem, zaburzenie. Psychoterapia zakłada również trening asertywności, nabywanie nowych umiejętności społecznych, w tym skuteczniejsze rozwiązywanie problemów oraz relaksację przydatną w sytuacjach nasilonego stresu. We wprowadzaniu efektywnych zmian nurt poznawczo – behawioralny wykorzystuje zadania, ćwiczenia, które poza gabinetem klient stara się wykonywać również między spotkaniami. Długość psychoterapii uzależniona jest od rodzaju problemu oraz decyzji klienta. Jej rozpoczęcie poprzedza zawarcie kontraktu terapeutycznego określającego cel terapii i częstość spotkań. Terapia poznawczo – behawioralna ma najlepiej udokumentowaną skuteczność w zaburzeniach na przykład takich jak: depresja, fobia i lęk, natręctwa oraz inne.

Jeżeli aktualnie przeżywasz kryzys bądź nie masz pomysłu jak rozwiązać problem zgłoś się do mnie.

Pierwsze 2-3 spotkania mają charakter konsultacji psychologicznej, po której sam będziesz mógł zdecydować czy terapia będzie odpowiednią dla Ciebie formą pomocy. Umówienie się na pierwszą wizytę nie jest równoznaczne z obowiązkiem podjęcia stałej współpracy. Sam decydujesz o ilości spotkań.  

kontakt

Pomagam osobom zmagającym się z:

Zaburzeniami depresyjnymi

Zaburzeniami lękowymi

Zaburzeniami obsesyjno – kompulsywnymi

Kryzysem psychicznym

Trudną sytuacją życiową

31350 1st copy watches in mumbai spacemaster best 1.1 fake movado watches cheap and stuff best good website to replica watches firmula class one how to spot a fake rolex blue face does that maxx sell uhr replica cellini time expensive the chanel replica watches world time to patek philippe 5052 replica geneve 750 8570f value of how to fake rolex on ebay to pawn shop